• Course Description:

    This is a course in creative writing via “Solo”, satire, humor and short stories told with a Samoan flair. Narrative, descriptive, expository and persuasive forms are also taught. (Note: 3 lecture credits)

    O se mataupu lenei tau tusigā tala fatu e ala atu i solo, tusiga e faaaoga ai le tausuauīgā e tauala atu ai faitioga i ni lape o tagatanuu, tala taufa’a’ata atoa ai ma tala e tusia i le agaga Faasamoa. E a’oa’oina ai foi tusiga o mea tutupu i olaga o tagata, tusiga e faamatala ai foliga mai o se mea, tusiga e faailoa ma Iloilo ai se mataupu ma le ituaiga tusitusiga faatauanau pe faatosina.