Mission:

The Samoan Studies Institute’s mission is to ensure and promote the continuity of Samoan culture, traditions, language, and heritage through an inter-disciplinary, comprehensive educational approach that focuses on four major areas: (1) Academics (2) Community and Cultural Extension Programs (3) Research and Publication, and (4) Samoan Language Translation and Interpretation.

O le manulautī a le Ofisa o Aoaoga ma Suesuega Samoa, ia una ia ma faaauau tū ma aga, gagana ma le tofi o Samoa, ina ia faataua ai aoaoga i vaega e fa: (1) Aoaoga (2) Polokalama mo Alalafaga, ma Faasoa faaleaganuu (3) Suesuega ma Lomiga (4) Faaliliuga ma Faauiga Gagana faasamoa.